Przetargi

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT - Modernizacja ujęcia wody w Wólce

Jakubowice Murowane, 19-04-2017r.

Numer sprawy: RI.271.4.2017.TM

 

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja ujęcia wody w Wólce”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Część pierwsza zamówienia - roboty główne

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 580.341,22zł.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi [mies]

Termin płatności

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-817 LUBLIN, UL. STANISŁAWA NOWICKIEGO 8

      600 000,00 zł

16-08-217

72

30 dni

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INŻ. MICHALINA PATYNIAK

23-200 Kraśnik, ul. Podleska, nr 50

      547 000,00 zł

16-08-217

60

30 dni

3

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "ELPIS" Sp. z o.o.

20-445 LUBLIN, ul.  ZEMBORZYCKA 55

      582 485,67 zł

16-08-217

72

30 dni

4

EMIL MAJEWSKI

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

      479 700,00 zł

16-08-217

72

30 dni

5

PUH EDBAR EDMUND BARANIECKI

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska nr 36c

      643 200,00 zł

16-08-217

72

30 dni

 

Część druga zamówienia - malowanie elewacji

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 16.981,38zł.

Informacje o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji i rękojmi [mies]

Termin płatności

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-817 LUBLIN, UL. STANISŁAWA NOWICKIEGO 8

 30 000,00 zł

16-08-217

72

30 dni

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INŻ. MICHALINA PATYNIAK

23-200 Kraśnik, ul. Podleska, nr 50

 18 000,00 zł

16-08-217

60

30 dni

4

EMIL MAJEWSKI

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

 36 900,00 zł

16-08-217

72

30 dni

5

PUH EDBAR EDMUND BARANIECKI

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska nr 36c

 59 040,00 zł

16-08-217

60

30 dni

 

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2017 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1054
19 kwietnia 2017 14:32 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__modernizacja_ujecia_wolka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2017 14:32 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__modernizacja_ujecia_wolka.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2017 14:17 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [informacje_z_otwarcia_ofert__modernizacja_ujecia_wolka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)