Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg.

 Wólka, dnia 11-04-2017 r.

Numer sprawy: RI.271.3.2017.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaZakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na równych kołach wraz z osprzętem - drugi przetarg.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

INTERHANDLER SPÓŁKA z o.o.

87-100 Toruń, Wapienna 6

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu ofertom przyznano następującą punktację:

Wykonawca

INTERHANDLER SPÓŁKA z o.o.

Tech-Ekspert Południe

Paweł Kalita

Adres

87-100 Toruń, Wapienna 6

37-450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 14

Koszt zakupu i serwisowania przez pierwsze dwa lata (K)

90,42   

100

Okres gwarancji (G)

100

0

Termin dostawy od podpisania umowy (T)

72,73   

100

Odległość do autoryzowanego warsztatu naprawczego (O)

100

0

Brak filtra cząstek stałych DPF w układzie wydechowym silnika (F)

100

0

Blokada zamiennika momentu obrotowego przy szybkiej jeździe (L)

100

0

Rok produkcji maszyny (R)

100

0

Klimatyzacja kabiny (AC)

100

0

Kabina spełniająca normy bezpieczeństwa ROPS/FOPS ISO3471/ISO3449  (B)

100

100

Punktacja łączna według wzoru

P=Kx60%+Gx1%+Tx3%+Ox1%+Fx3%+Lx2%+Rx1%+ACx1%+Bx28%

93,43

91,00

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 765
11 kwietnia 2017 12:04 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
11 kwietnia 2017 11:13 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)