Przetargi

INFORMACJA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

 Wólka, dnia 18-12-2015 r.

Numer sprawy: RI.271.16.2015.TM

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaOrganizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Agencja Reklamowa Cumulus Jan Matysik

20-612 Lublin, ul. Wacława Lasockiego 24

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny, spośród ofert nieodrzuconych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

 

Liczba pkt w kryterium termin płatności

Łączna liczba punktów

(suma)

 

1

Konsorcjum firm - Lider: Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom,

Partner: AKME CONSULTING Krzysztof Pikor

ul. Matejki 6, 35-064 Rzeszów

86,54

5

91,54

2

Konsorcjum firm - Lider: Bluehill Sp. z o.o., 00-743 Warszawa, ul. Nabielaka 6/5,

Partner: Quality Watch Sp. z o.o.,

00-743 Warszawa, ul. Nabielaka 6/5

61,78

5

66,78

3

Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

21-077 Spiczyn, Stoczek 9

-

-

-

4

Agencja Reklamowa Cumulus Jan Matysik

20-612 Lublin, ul. Wacława Lasockiego 24

95

5

100

 

 Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 997
18 grudnia 2015 15:05 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
18 grudnia 2015 15:01 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)