Przetargi

Odpowiedź na kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Jakubowice Murowane, 27-11-2015r.

RI.271.16.2015.TM

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
26-11-2015r. otrzymał od wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawców oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

 Jeśli mają to być TRZY KONFERENCJE to końcowo, gdzie konkretnie, bo jest tam napisane pierwsza w Gminie Rybczewice, druga w Gminie Piaski, trzecia w Gminie Wólka, potem pisze  KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE MEŁGIEW.

Odpowiedź
W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na górze strony nr 3 znajduje się błąd. Jest napisane: „ KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE MEŁGIEW”,

a powinno być: „KONFERENCJE W GMINIE PIASKI I GMINIE RYBCZEWICE” .

W pozostałych miejscach opisu przedmiotu zamówienia w siwz  lokalizacja konferencji opisana jest prawidłowo.

Podobnie niewielki błąd zamawiający zauważył w połowie strony nr 3 specyfikacji SIWZ. Konferencje nie są wymienione chronologicznie, co może zostać źle zrozumiane. 

Jest napisane: „a) miejsce konferencji – lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Piaski i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Rybczewice,” ,
a powinno być: „a) miejsce konferencji – lokal położonych dla pierwszej konferencji na terenie Gminy Rybczewice i dla drugiej konferencji na terenie Gminy Piaski,” .

 

 Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 873
27 listopada 2015 09:50 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
27 listopada 2015 09:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)