Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Jakubowice Murowane, 26-11-2015r.

RI.271.16.2015.TM

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 25-11-2015r. otrzymał od wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawców oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

 Wykonawca zwraca się z prośba o udzielenie odp. na pyt. dot. ww. przetargu:

Zamawiający ustalił termin składania ofert w ww. postępowaniu na dzien 2 grudnia br.

Przy założeniu , że wybór wykonawcy nastąpi szybko, tj. 2 grudnia - co jest mało realne, bo dochodzi kwestia uzupełnienia ewentualnych dokumentów od wykonawców, umowa w przedmiotowym zamówieniu może być zawarta  najwcześniej 10 grudnia. tj. czwartek / zgodnie z PZP/. Pierwsza konferencja przewidziana jest na 18 grudnia.

pytanie do Zamawiającego - jak w czasie ok. 7 dni , /w praktyce znacznie krótszym - vide powyżej/ wykonawca ma  zapewnić sale ,

catering dla ok 100 os. i materiały reklamowe w ilości 360 szt. ??

Sam proces druku, szycia toreb, produkcji filiżanek z nadrukiem indywidualnym z cyt : "2 silikonowymi przyssawkami. Wymiary osłony: 430 x 380 mm. Pakowane w transparentne etui z zamknięciem. Nadruk: Termotransfer lub sitodruk. Wielkość nadruku na osłonie: 15 x 10 cm. Logo Szlaku Jana III Sobieskiego (w środku), Swiss Contribution oraz informacja o współfinansowaniu (w dolnej części)."  - proces taki  potrwa najmniej ok.2 tyg., w międzyczasie występuje szereg dni świątecznych.

 Taki termin potwierdzono w kilku agencjach poligraficznych i reklamowych.

Dodam ,że wykonawca zobligowany jest do wykonania usługi z największą starannością  - co wymaga minimalnej ilości czasu. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.

Wykonawca prosi o przesuniecie terminu wykonania pierwszej konferencji i wskazania kolejnego, realnego terminu wykonania usługi.

W przypadku nieprzesuniecia ww. terminu  następuje naruszenie art. 7 ust. 1. PZP. -  o równym i bezstronnym traktowaniu wykonawców.

Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania zamówienia. Termin zawarcia umowy może być krótszy niż wyliczył wykonawca, w przypadku gdy żaden z wykonawców składających ofertę nie zostanie wykluczony i żadna oferta nie zostanie odrzucona.

 

Pytanie nr 2.

Uprzejmie proszę o przesłanie wykazu ofert złożonych w pierwszym postępowaniu na Organizację trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim oraz uzasadnienia unieważnienia tego postępowania (nie wiem dlaczego, ale ta informacja nie jest opublikowana na stronie www.)

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje o unieważnieniu postępowania przekazuje się zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Pytanie nr 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie protokołu postępowania zamówienia (zawierającego informację o wartości szacunkowej zamówienia ) dotyczącego przeprowadzenia usługi pn    „Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu  „Marka lokalna szansą  rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku

w województwie lubelskim”.

Odpowiedź

Pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednak ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców, a wykonawcy biorący udział w pierwszym przetargu poznali kwotę budżetową, zamawiający informuje, że kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w pierwszym przetargu wynosiła 120000,00zł brutto i nie dokonywano zmian budżetu dla tego zadania.

 

Pytanie nr 4.

Zwracam się z pytaniem dotyczącym szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu:

PRZETARG NIEOGRANICZONY ORGANIZACJA TRZECH KONFERENCJI PT.: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU: MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3.

 

 Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 877
26 listopada 2015 13:46 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
26 listopada 2015 13:46 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
26 listopada 2015 13:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)