Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017

Wólka, dnia 18-11-2015 r.

Numer sprawy: RI.271.13.2015.TM

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 .

 

Część pierwsza zamówienia, rejon I,

- miejscowości: Bystrzyca, Sobianowice

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka

w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 - rejon I

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, niepodlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium wydłużony termin płatności
(termin -14) /16 x100

Łączna liczba punktów

(punkty za cenę)x98%

+ (punkty za termin)x2%

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

100

43,75

98,88

 

 

Część druga zamówienia, rejon II,
- miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 - rejon II

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marek Gozdek Usługi Brukarskie, 20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium wydłużony termin płatności
(termin -14) /16 x100

Łączna liczba punktów

(punkty za cenę)x98%

+ (punkty za termin)x2%

1

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

100

100

100

2

Marta Książek-Kołodziejczyk

 F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

wykonawca wykluczony

wykonawca wykluczony

wykonawca wykluczony

3

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

78,56

43,75

77,86

 

 

Część trzecia zamówienia, rejon III,

- miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 - rejon III

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, niepodlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium wydłużony termin płatności
(termin -14) /16 x100

Łączna liczba punktów

(punkty za cenę)x98%

+ (punkty za termin)x2%

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

100

43,75

98,88

 

 

 

Część czwarta zamówienia, rejon IV,

- miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, część Długiego i Biskupia-Kolonii

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 - rejon IV

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, niepodlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium wydłużony termin płatności
(termin -14) /16 x100

Łączna liczba punktów

(punkty za cenę)x98%

+ (punkty za termin)x2%

1

Marta Książek-Kołodziejczyk

 F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

100

100

100

 

 

 

 

Część piąta zamówienia, rejon V,

- miejscowości: Świdnik Duży Pierwszy i Drugi, Świdnik Mały i Kolonia Świdnik Mały, Biskupie-Kolonia, Świdniczek, Wólka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2015-2016 i 2016-2017 - rejon V

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona dla tej części zamówienia, niepodlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla tej części zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi

(okres  badany)x100

/(okres największy)

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x99%

+ (punkty za gwarancję)x1%

1

Marta Książek-Kołodziejczyk

F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

100

100

100

 

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2015 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1185
18 listopada 2015 12:28 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
18 listopada 2015 12:27 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)