Przetargi

Odpowiedź na 2 i 3 zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim

Jakubowice Murowane, 03-11-2015r.

RI.271.14.2015.TM

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 02-11-2015r. i 03-11-2015r. otrzymał od wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Jakie przewidują Państwo wynagrodzenie dla prelegentów? Jest to istotna informacja, która będzie miała wpływ na koszt całościowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia dla prelegentów.

 

Pytanie nr 2.

 Jaką szacunkową kwotę chcą Państwo przeznaczyć na realizację usługi?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert,  a więc 06-11-2015 o godzinie 08:00.

 

Pytanie nr 3.

Co znaczy transmisja konferencji? Czy Zamawiający przewiduje tylko nagranie wydarzenia czy planuje transmitowanie wydarzenia np. na stronie internetowej.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje jedynie nagranie wydarzenia.

 

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający przewiduje jakieś dodatkowe atrakcje podczas eventu w Wólce, które będą miały miejsce na scenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych atrakcji na scenie podczas konferencji w Wólce. Scena przeznaczona będzie do prezentacji wystawców oraz promocji produktów, usług i twórczości przedsiębiorców z terenu Szlaku Jana III Sobieskiego.

 

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu organizacji konferencji w Gminie Paski, gdyż zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, wykonawca po podpisaniu umowy nie ma możliwości zrealizować zamówienia materiałów reklamowych w wyznaczonym terminie, uwzględniając czas na podpisanie umowy, czas na ewentualne uzupełnianie dokumentów, czas na akceptację projektów, czas wykonania materiałów oraz czas ich dostarczenia do zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu organizacji konferencji w Gminie Paski. Odpowiedź na podobne zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej zmawiającego  dnia 02-03-2015r.

 

 

 Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2015 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 880
03 listopada 2015 15:54 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2015 15:53 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)