Przetargi

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, 13-05-2015r.

RI.271.5.2015.TM

 

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia,
że we wzorze oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia będącym załącznikiem do SIWZ poprawiono oczywistą omyłkę pisarską w tytule zamówienia. Z punktu widzenia wykonawcy zmiana jest nieistotna i nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert, a jedynie ponownego wydrukowania wzoru oświadczenia.

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z poprawionym tytułem został dołączony do niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust.4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2015 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 983
13 maja 2015 10:33 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
13 maja 2015 10:32 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_3_poprawione_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 maja 2015 10:27 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)