Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

Jakubowice Murowane, 08-05-2015r.

RI.271.5.2015.TM

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.624.315,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 07-05-2015r. otrzymał droga elektroniczną od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie:

- sprawozdań finansowych za 2013r., 2014r., oraz I kw.2015r (RB-NDS, RB-Z, RB-27S, RB-28S),.

- sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014r. wraz z opinią RIO,.

- aktualnego oświadczenia o wysokości istniejącego zadłużenia w innych bankach i instytucjach finansowych, z terminami ich spłat oraz formą ich zabezpieczenia.

Odpowiedź.

Dokumenty te zostały dołączone do niniejszej informacji.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2015 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 910
08 maja 2015 16:11 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
08 maja 2015 16:08 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_zadluzeniu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 maja 2015 16:08 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe_z_wykonania_budzetu_2014_rio.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)