Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

Wólka, dnia 20-02-2015 r.

Numer sprawy: RI.271.2.2015.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaBudowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego:  BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego:  BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Liczba ofert złożonych : 7.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi

(okres  badany)x100

/(okres największy)

Łączna liczba punktów

 

(punkty za cenę)x99%

+ (punkty za gwarancję)x1%

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o.

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 7

89,56

100

89,66

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów S.A.

37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

86,56

83,33

86,53

3

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4

89,67

83,33

89,61

4

Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

99,24

83,33

99,08

5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, adres do korespondencji:
20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

87,09

83,33

87,05

6

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

100

83,33

99,83

7

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji:
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 8

89,71

83,33

89,65

 

  

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2015 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1075
20 lutego 2015 14:14 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)