Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego: BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY

Jakubowice Murowane, 12-02-2015r.

RI.271.2.2015.TM

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka (etap II) na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 o łącznej długości 1,877 km realizowana w ramach indywidualnego projektu kluczowego:  BUDOWA DROGI GMINNEJ OBSŁUGUJĄCEJ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNIK DUŻY”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 10-02-2015r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„1.       Dotyczy: Przedmiar robót: Roboty wykończeniowe poz. 25 d.6.2 oraz 26 d.6.2  W dokumentacji w części rysunkowej - plan sytuacyjny na zjeździe w km 1+567,4 strona prawa znajduje się przepust pod zjazdem który nie został uwzględniony w załączniku 3 - wykaz zjazdów oraz przedmiarze robót. Prosimy o uwzględnienie zwiększonej ilości przedmiarowej tj.: poz. 25 d.6.2 — prawidłowa ilość 16 m oraz poz. 26 d.6.2 prawidłowa ilość — 2,4 m2.h”

Odpowiedź

Poprawiony przedmiar został dołączony do niniejszego pisma.

 

Pytanie nr 2.

„2.       Dotyczy: Przedmiar robót: Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu poz. 32 d.7.1.  W dokumentacji technicznej - stała organizacja ruchu część rysunkowa występuje ustawienie znaku B-5 w ilości 2 szt. natomiast w załączniku 5 przedmiaru robót jak i w przedmiarze robót nie zostało to uwzględnione. Prosimy o uwzględnienie zwiększonej ilości przymocowania tarcz znaków drogowych w przedmiarze robót”

Odpowiedź

Poprawiony przedmiar został dołączony do niniejszego pisma.

 

 

Pytanie nr 3.

„3. Dotyczy: Przedmiar robót: Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu poz. 30 d.7.1.  Z naszych wyliczeń wynika, że błędnie jest przyjęta ilość słupków do oznakowania pionowego. Zgodnie z naszymi wyliczeniami prawidłowa ilość to 14+7*2= 28 szt. Prosimy o uwzględnienie zwiększonej ilości ustawienie nowych słupków w przedmiarze robót”

 

Odpowiedź

Poprawiony przedmiar został dołączony do niniejszego pisma.

 

Pytanie nr 4.

„Dotyczy: Przedmiar robót - branża elektryczna

Poz. ,,Wykonanie warstwy betonitu w rowie kablowym, szerokość do 0,6 m”. Na szczególe nr 4 bentonit jest opisany jako mieszanka piasku z cementem w proporcji 1:18 natomiast SST w pkt. 5.1 wskazuje na wykonanie mieszanki z piasku z betonem w proporcji 1:18 (1 piasek do 18 betonu/cementu). Prosimy o sprecyzowanie składu bentonitu. Dodatkowo prosimy o podanie wymaganej klasy Betonu lub wymagań dotyczących cementu.”

 

Odpowiedź

Należy zastosować mieszankę opisaną na szczególe nr 4 jako mieszanka piasku i cementu w proporcji 1:18. Wymagania dla cementu: cement powszechnego użytku spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Poprawiony przedmiar i rysunek został dołączony do niniejszego pisma.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2015 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 984
12 lutego 2015 09:25 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
12 lutego 2015 09:24 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [rys_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 lutego 2015 09:24 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [przedmiar_branza_elektryczna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)