Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej

Wólka, dnia 26.11.2014 r.

RI.271.18.2014.TM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

w I części zamówienia:

PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 32A, 20-601 Lublin

za cenę brutto: 343.243,95  

 

w II części zamówienia:

PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

za cenę brutto: 212.531,70 zł

 

Uzasadnienie: Oferty złożone przez w/w firmy spełniają warunki jakie Zamawiający określił
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert zostały ocenione jako pierwsze spośród ofert złożonych odpowiednio w częściach zamówienia. Oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli i otrzymali punktację w jedynym kryterium oceny jakim była cena:

 

 

w I części zamówienia:

 1. PGE  Obrót  S.A.
  Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A

20-601 Lublin

ilość otrzymanych punktów – 100

 1. Energa Obrót  S.A.
  Al. Grunwaldzka  472
  80-309 Gdańsk

ilość otrzymanych punktów – 90,56

 1. PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/67

00 – 681 Warszawa

ilość otrzymanych punktów – 93,05

 1. WM Malta Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4

41 – 303 Dąbrowa Górnicza

ilość otrzymanych punktów – 98,35

 

w części II zamówienia:

 1. PGE  Obrót  S.A.
  Oddział z siedzibą w Lublinie

ul. T. Zana 32A

20-601 Lublin

ilość otrzymanych punktów – 98,37

 1. Energa Obrót  S.A.
  Al. Grunwaldzka  472
  80-309 Gdańsk

ilość otrzymanych punktów – 95,12

 1. PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/67

00 – 681 Warszawa

ilość otrzymanych punktów – 100

 1. WM Malta Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4

41 – 303 Dąbrowa Górnicza

ilość otrzymanych punktów – 99,56

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2014 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 977
26 listopada 2014 16:39 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
26 listopada 2014 16:39 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
26 listopada 2014 16:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)