Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie

 Wólka, dnia 07-10-2014r.

Numer sprawy: RI.271.17.2014.TM.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaWykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DRO-MAR Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

DRO-MAR Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138,

26-640 Skaryszew

100

2

WODREX Sp. z o.o.

20-138 Lublin, ul. Modrzewiowa 41

98,87

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

  

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2014 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1211
07 października 2014 13:56 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)