Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

 Wólka, dnia 07-08-2014r.

Numer sprawy: RI.271.13.2014.TM.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaModernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej
na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Modernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234
w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.,
37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159
Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku,

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

 adres do korespondencji:

20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

73,55

2

Konsorcjum firm:

Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A., 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159

Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku,

 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

100

3

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 3

86,29

4

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach

24-170 Kurów, ul. Głowackiego 57A

78,51

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

  2) Strona internetowa.

  3) A/a.

TM/EK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2014 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 830
07 sierpnia 2014 14:57 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)