Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015

 Wólka, dnia 31-07-2014r.

Numer sprawy: RI.271.11.2014.TM.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaDowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2014-2015

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże 311

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

93,15

2

P.H.U. Jan Kostruba

21-040 Świdnik, ul. Traugutta 39

91,61

3

Usługi Transportowe Gorzel Gabriel

21-040 Świdnik, Kazimierzówka 97

98,77

wykluczony

4

GARDEN SERVICE Jacek Przybysz

21-040 Świdnik, ul. Janusza Kusocińskiego 29D

97,85

5

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże 311

100

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

 2) Strona internetowa.

 3) A/a.

 

 

 

TM/TM

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2014 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 912
31 lipca 2014 15:12 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
31 lipca 2014 15:11 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
31 lipca 2014 15:03 (Tomasz Misiura) - Ukrycie dokumentu.