Przetargi

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa (Modernizacja - Przebudowa) drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

Wólka, 29-07-2014r.

RI.271.13.2014.TM

 

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Przebudowa (Modernizacja - Przebudowa) drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00.

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w związku z możliwością dofinansowania inwestycji, której dotyczy postępowanie przetargowe zmianie ulega tytuł zadania na: Modernizacja - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 1234 w m. Turka od km 0+011,00 do km 0+615,00. Zakres zadania pozostaje ten sam. Z punktu widzenia wykonawcy zmiana jest nieistotna i nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert, a jedynie ponownego wydrukowania formularzy i wzorów oświadczeń.

Wzory dokumentów z poprawionym tytułem zostały dołączone do niniejszego zawiadomienia.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust.4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2014 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 876
29 lipca 2014 13:47 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2014 13:46 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
29 lipca 2014 13:38 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [modernizacja_przebudowa_projekt_i_przedmiary__zmiana_tytulu.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)