Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

 Wólka, dnia 25-07-2014r.

Numer sprawy: RI.271.10.2014.TM.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaPrzebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MTS Spółka Jawna T.Sternik - M.Sternik

21-100 Lubartów, ul. Kolejowa 8

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Innowacyjne
INNOTECH Sp. z o.o.

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

99,03

2

Lub-Bud Sp. z o.o.

20-571 Lublin, ul. Agatowa 20/15

66,71

3

Emil Majewski

20-021 Lublin, ul. Solna 5/15

Oferta odrzucona

132,89

4

MTS Spółka Jawna T.Sternik - M.Sternik

21-100 Lubartów, ul. Kolejowa 8

100

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

 2) Strona internetowa.

 3) A/a.

 

TM/EK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2014 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1059
25 lipca 2014 12:03 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)