Przetargi

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

Wólka, 14-07-2014r.

RI.271.10.2014.TM

 

Zawiadomienie o dokonaniu zmiany

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia,
że w załączniku nr 4  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączniku „Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia” poprawiono błąd polegający na zamianie zwrotu „specjalności drogowej” na zwrot „specjalności konstrukcyjno-budowlanej”. Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia zgodnego z poprawionym wzorem. Prawidłowy wzór oświadczenia został dołączony do niniejszego  zawiadomienia.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust.4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 1) Wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

2) Strona internetowa.

3) A/a.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2014 15:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 777
14 lipca 2014 15:41 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
14 lipca 2014 15:41 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_4__poprawione_oswiadczenie_o_uprawnieniach_osob.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 lipca 2014 15:41 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)