Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości

Jakubowice Murowane, 10-07-2014r.

RI.271.10.2014.TM

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości”.

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
08-07-2014r. otrzymał pocztą elektroniczną od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„W związku z przygotowaniem oferty przetargowej dotyczącej  „Przebudowa budynku remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora przedsiębiorczości.” zwracamy się z zapytaniem dotyczących warunków jakie mają spełniać:

1. kominek wolnostojący 14kW”

Odpowiedź

KOMINEK wolnostojący:

- Moc nominalna co najmniej 14 kW

- Korpus żeliwny lub stalowy

- Rodzaj opału: drewno

- Kominek należy włączyć do istniejącego przewodu dymowego.

 

Pytanie nr 2.

„…zwracamy się z zapytaniem dotyczących warunków jakie mają spełniać:…

2. gotowy piec chlebowy

tz. czy to ma być na drzwo czy elektryczny, jakie wymiary, "

Odpowiedź

PIEC CHLEBOWY:

- Opalany drewnem

- Wykonany z ognioodpornych materiałów (wytrzymałość temperaturowa co najmniej 1000st.C), posadzka pod piec musi być zabezpieczona materiałami ognioodpornymi (wytrzymałość temperaturowa co najmniej 1000st.C)

- Drzwiczki stalowe lub żeliwne

- Minimalne wymiary wewnętrzne komory piekarniczej: głębokość  50cm,  szerokość  50 cm,  wysokość 30 cm,

- Dopuszcza się zamontowanie gotowego pieca (typowego), bądź też wykonanie pieca własnym staraniem uwzględniając minimalne parametry podane wyżej.

- Piec należy włączyć do istniejącego przewodu dymowego.

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 821
10 lipca 2014 14:43 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
10 lipca 2014 14:37 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)