Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul. Gołębiarska)

 Wólka, dnia 10-06-2014r.

Numer sprawy: RI.271.6.2014.TM

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaRemont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym
(ul. Gołębiarska)

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Remont drogi gminnej nr 106108L w Łuszczowie Pierwszym (ul. Gołębiarska)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.,

37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159,  

Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku,

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Partner - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji:

20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 8

80,4

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 adres do korespondencji:

20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

88,37

3

Konsorcjum firm:

Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A.,

37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159, 

Partner - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku,

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

Partner - PBI WMB Sp. z o.o.,

27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

100

4

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 3

92,58

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2014 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 934
10 czerwca 2014 13:30 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)