Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

 Wólka, dnia 28-05-2014r.

Numer sprawy: RI.271.5.2014.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaOdbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

EKO-TRANS Sp. z o.o.

21-132 Kamionka, Samoklęski 28

93,47

2

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

21-143 Abramów, Wielkie 90

100

3

EKOLAND Sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3

83,65

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2014 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1096
28 maja 2014 11:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)