Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg.

 Wólka, dnia 03-03-2014r.

Numer sprawy: RI.271.4.2014.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaDostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka
- drugi przetarg.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dostawa paliw do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Wólka oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wólka - drugi przetarg.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak

20-258 Lublin, Łuszczów Pierwszy 130A

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

DELLA Sp. J.

Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak

20-258 Lublin, Łuszczów Pierwszy 130A

100

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2014 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 962
03 marca 2014 13:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)