Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II.

 Wólka, dnia 25-02-2014r.

Numer sprawy: RI.271.3.2014.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaPrzetarg Nieograniczony - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przetarg Nieograniczony - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

CARRARA Sp. z o.o.

20-128 Lublin, ul. Lwowska 1

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 3.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

POLSTER S.C.
Jacek Kuczński, Waldemar Linda

64-920 Piła, ul. Jan Styki 16

78,77

2

CARRARA Sp. z o.o.

20-128 Lublin, ul. Lwowska 1

100

3

MMI Sp. z o.o.

76-251 Zbyszewo, Zbyszewo 2

75,65

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013  poz. 907 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2014 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1016
25 lutego 2014 15:40 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)