Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II

Jakubowice Murowane, 17 lutego 2014.

ZP.271.3.2014.TM

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu (autobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II. 

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
17-02-2014r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści do postepowania samochód posiadający homologację fabryczną na autobus i badanie techniczne okręgowej stacji kontroli pojazdów wykonane po adaptacji polegającej na przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza adaptację pojazdu polegającą na przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych. W takim przypadku adaptacja taka musi być dokonana przed przekazaniem pojazdu zamawiającemu, a komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie pojazdu jako autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, musi być przekazany zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania pojazdu.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2014 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 990
17 lutego 2014 15:14 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)