Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2015.

 Wólka, dnia 07-11-2013 r.

Numer sprawy: ZP.271.20.2013

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
2013-2014 i 2014-2015 - zamówienie z podziałem na części.

 

Część pierwsza

Rejon I  - miejscowości: Sobianowice, Bystrzyca

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2015
- rejon I

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Firma KOWALCZYK Zygmunt Kowalczyk

20-365 Lublin, ul. Długa 97

91,08

oferta odrzucona

2

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

100

 

 

 

Część druga

Rejon II  - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi,

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2016
- rejon II

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Marta Książek-Kołodziejczyk
F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3,
21-040 Świdnik

89,97

2

RODEX Roman Woś

21-017 Łęczna, ul. Pasternik 8

93,83

3

Firma KOWALCZYK Zygmunt Kowalczyk

20-365 Lublin, ul. Długa 97

89,16

oferta odrzucona

4

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

100

 

 

Część trzecia

Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2017
- rejon III

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

GAZ-SERWIS Zbigniew Łobejko

20-258 Lublin, Pliszczyn 43A

100

2

FAM-TRANS Ewa Wierzchowska

20-258 Lublin, Rudnik 23

89,05

 

 

Część czwarta

Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2013-2014 i 2014-2018
 - rejon IV

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Marta Książek-Kołodziejczyk F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3, 21-040 Świdnik

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Marta Książek-Kołodziejczyk
F. U. H  DAR-MA

Franciszków,  ul. Pogodna 3,
21-040 Świdnik

100

2

FLOREKO Marek Bojdziński

03-290 Warszawa, ul. Geodezyjna 80d/11

54,5

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2,  art. 180, art. 181, art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2013 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1360
07 listopada 2013 13:27 (Tomasz Misiura) - Opublikowanie dokumentu.
07 listopada 2013 13:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)