Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

 Wólka, dnia 16-10-2013 r.

Numer sprawy: ZP.271.17.2013

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUsługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Usługa organizacji wyjazdowych szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

20-086 Lublin, ul. Szewska 4/7

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 10.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Dorota Kubicka-Mikoś

25-531 Kielce, ul. Warszawska 49 lok. 50

69,72

2

Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław

21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3

98,2

3

Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego Elżbieta Olszak

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

55,39

4

EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz

62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3

80,18

5

"ASTUR" Sp. z o.o.

20-827 Lublin, ul. P.Gojawiczyńskiej 9

39,49

6

CREATOR Sp. z o.o.

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3b

72,67

7

Fundacja Fuga Mundi

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 20B

36,82

8

PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

20-086 Lublin, ul. Szewska 4/7

100

9

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz

20-148 Lublin, ul. Związkowa 4

81,95

10

Wszoła Tadeusz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PSZCZELINIEC

22-440 Krasnobród, ul. Wczasowa 23

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

86,05

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2013 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1117
16 października 2013 12:49 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2013 12:48 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)