Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014

 Wólka, dnia 15-10-2013r.

Numer sprawy: ZP.271.16.2013.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaDowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2013-2014

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. Jan Kostruba

21-040 Świdnik, ul. Traugutta 39

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

P.H.U. Jan Kostruba

21-040 Świdnik, ul. Traugutta 39

100

2

Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 1

95,37

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1081
15 października 2013 15:02 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)