Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Pliszka w Pliszczynie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach E

 Wólka, dnia 04-10-2013 r.

Numer sprawy: ZP.271.18.2013

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaDostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Pliszka w Pliszczynie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dostawa całodziennego wyżywienia dla dzieci 3-4 letnich w Filiach Przedszkola Samorządowego w Turce w Sobianowicach, Pliszczynie i Łuszczowie w ramach projektów pt.: Stokrotka w Sobianowicach - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-124/12, Pliszka w Pliszczynie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-023/13 i Przedszkole w Łuszczowie - Nr projektu: POKL.09.01.01-06-022/13 realizowanych przez Gminę Wólka / Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców:

 

FIRMA DLA CIEBIE Marzena Szalast 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5,

SPEŁNIONE MAŻENIA Agnieszka Szalast, 30-317 Lublin, ul. Rudlickiego 3/25

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna złożona w przetargu, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

FIRMA DLA CIEBIE Marzena Szalast
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5,

SPEŁNIONE MAŻENIA Agnieszka Szalast,
30-317 Lublin, ul. Rudlickiego 3/25

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2013 16:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1206
04 października 2013 16:02 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2013 16:02 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2013 16:01 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)