Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - drugi przetarg

 Wólka, dnia 10-06-2013r.

Numer sprawy: ZP.271.11.2013.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUsługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - drugi przetarg

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Turystyczno-Usługowe TRAVEL Jacek Oleksa

37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 11

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 5

96,28

2

Firma Wielobranżowa JANTOM S.C.  Jan Wydra Tomasz Breś

40-005 Katowice, ul. Moniuszki 4

50,02

3

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

20-111 Lublin, ul. Rynek 7

89,83

4

Biuro Turystyczno-Usługowe TRAVEL Jacek Oleksa

37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 11

100

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2013 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1181
10 czerwca 2013 15:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.