Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: „Szarża Sobieskiego – Król w Gminie Wólka”

 Wólka, dnia 13 maja 2013r.

Numer sprawy: ZP.271.8.2013.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaKompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: „Szarża Sobieskiego – Król w Gminie Wólka”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia imprezy promocyjnej pod nazwą: „Szarża Sobieskiego – Król w Gminie Wólka ”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Wielobranżowa JANTOM S.C.  Jan Wydra Tomasz Breś

40-005 Katowice, ul. Moniuszki 4

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Firma Wielobranżowa JANTOM S.C. 

Jan Wydra Tomasz Breś

40-005 Katowice, ul. Moniuszki 4

100

2

Konsorcjum: Lider - Dadej Krzysztof, Chorupnik 77, 22-315 Gorzków,

Partner - Stoważyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty,

Zawieprzyce121, 21-077 Spiczyn,

Partner - Koncertowa S.C. 
J. Wójcik, Z. Wójcik

20-843 Lublin, ul. Kaprysowa 4

83,34

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

 

Miejsce publikacji: 1) Tablica ogłoszeń.

 2) Strona internetowa.

 3) A/a.

 

TM/EK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2013 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1214
13 maja 2013 12:05 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [wybor_najkorzystniejszej_oferty__informacja.pdf] do dokumentu.
13 maja 2013 12:02 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.