Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

 Wólka, dnia 15-03-2013 r.

Numer sprawy: ZP.271.6.2013

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaPrzebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA Paweł Gałkowski

24-200 Bełżyce, ul. Pocztowa 5/19

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 9.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

70,45

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA Paweł Gałkowski

24-200 Bełżyce, ul. Pocztowa 5/19

100

3

STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego - Stanisław Król

20-712 Lublin, ul. Orlanda 19

79,48

4

ZOSTA Zakład Robót Drogowych

Stanisław Kępka

20-582 Lublin, ul. Onyksowa 11/25

78,82

5

Usługi Budowlane Łukasz Kur

23-407 Tereszpol, Panasówka 26

79,47

6

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

78,81

7

RAFPOL Korporacja Gospodarcza

Rafał Sokół

20-224 Lublin, ul. Barwinkowa 6

65,20

8

FIN-BUD Marcin Nowicki

20-448 Lublin, ul. Iwaszkiewicza 40

Wykonawca wykluczony

(73,13)

9

KOM-EKO S.A.

20-424 Lublin, ul. Wojenna 3

58,96

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2013 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1211
15 marca 2013 12:04 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu.
15 marca 2013 12:03 (Tomasz Misiura) - Zmiana danych dokumentu.
15 marca 2013 11:48 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.