Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka

 Wólka, dnia 13 marca 2013r.

Numer sprawy: ZP.271.5.2013.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaDostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji
0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Dostawa 1500 ton kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2013 r. na terenie Gminy Wólka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek

39-200 Dębica, ul. Parkowa 15

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 9.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

F. U .H. OKSANA TRANS Oksana Bińczak

27-530 Ożarów, Grochocice 11

88,70

2

ADAMS - TRANS Przemysław Adamczyk

26-640 Skaryszew, Maków ul. Sporna 8

77,97

3

Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek

39-200 Dębica, ul. Parkowa 15

100

4

P. W. ROBSON Robert Wryk

27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 3

84,48

5

P. H. U. DAW-TRANS

Sławomir Podstawka

26-085 Miedziana Góra,

Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77

78,45

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIREX Mirosław Kwapiński

27-300 Lipsko, Szymanów 4A

85,42

7

ZAKŁAD ŚLUSARSKI USŁUGOWO- PRODUKCYJNY Wiktor Kajda

23-213 Zakrzówek, ul.Targowa 21

83,89

8

Krzysztof Budoran BUD-MAX

20-067 Lublin, ul. Snopkowska 8/19

76,88

9

Usługi Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech Chaba

24-170 Kurów, Łokoć 39

89,39

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2013 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1156
13 marca 2013 10:52 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.