Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi oraz członków ich rodzin

Jakubowice Murowane, 1 marca 2013r.

ZP.271.4.2013.TM

  

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi  oraz członków ich rodzin

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 27-02-2013r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

 

  1. Pytanie: Czy wysokość świadczenia podanego w tabelach poz. 6 z zakresem świadczeń jest wartością skumulowaną tzn. czy podana kwota jest ostateczną kwotą do wypłaty z tytułu realizacji tego ryzyka?

 

Odpowiedź :  Zamawiający informuje , że wysokość świadczenia podanego w tabelach załączników nr 3a,3b,5a,5b do SIWZ w poz. 6 jest wartością skumulowaną tzn. ostateczną kwotą do wypłaty z tytułu realizacji tego ryzyka .

 

  1. Pytanie: W załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający w pkt 4 ppkt 1) wskazał definicję „Zamawiającego”, w której to definicji wskazał, że ubezpieczającym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w pkt 4 ppkt 1) nastąpiła omyłka psiarska.

 

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza , że w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt.1) nastapiła omyłka pisarska. Zamawiający zmienia  przedmiotowy zapis na :

               Zamawiający – Ubezpieczający, który zawiera umowę ubezpieczenia z Wykonawcą i przekazuje                składki ubezpieczeniowe tj. Urząd Gminy w Wólce, Jakubowice Murowane 8 , 20-258 Lublin 62,

 

  1. Pytanie: Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 23 ppkt 9): Czy w ramach definicji rekonwalescencji Zamawiający zaakceptuje: zwolnienie lekarskie wydane przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne?

 

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy definicji rekonwalescencji w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23 ppkt 9)w dotychczasowym brzmieniu i nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w tym zakresie .

 

  1. Pytanie: Załącznik nr 2, pkt 5 ppkt 18 Czy Zamawiający pod pojęciem „Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych…” ma na myśli podjęcie decyzji oraz zlecenie realizacji świadczenia przez Wykonawcę. Wykonawca nie może być obciążony odpowiedzialnością za proces realizacji wypłaty świadczenia za który jest odpowiedzialny podmiot zewnętrzny np.: bank.

 

Odpowiedź : Zamawiający  pod pojęciem „Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych…” ma na myśli podjęcie decyzji oraz zlecenie realizacji świadczenia przez Wykonawcę.

  1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza aby obsługa grupowego ubezpieczenia odbywała się drogą elektroniczną. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny do obsługi ubezpieczenia po podpisaniu umowy.

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza aby obsługa grupowego ubezpieczenia odbywała się drogą elektroniczną. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system informatyczny do obsługi ubezpieczenia po podpisaniu umowy.    


W wyniku udzielonych odpowiedzi modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Modyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2013 15:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1015
01 marca 2013 15:59 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [gmina_wolka__zal__nr_2__opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach_.doc] do dokumentu.
01 marca 2013 15:59 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.