Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

 Wólka, dnia 28 lutego 2013r.

Numer sprawy: ZP.271.3.2013.

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaBudowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m.  Turka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m.  Turka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EDACH - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o.

20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8F

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 7.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o.

21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 14

94,17

2

Włodawski Zakład  Usług Remontowych i Budowlanych Sp. z o.o.

22-200 Włodawa, ul. Chełmska 94

94,67

3

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie

20-151 Lublin,  ul. Stefczyka 3

99,80

4

EDACH - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o.

20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8F

100

5

Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

73,84

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ATUT Ryszard Wójcik

20-469 Lublin, ul. Budowlana 6

88,81

7

Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr inż. Waldemar Zaniuk

21-040 Świdnik, Kalinówka 138C (ul. Zimna 15, 20-204 Lublin)

82,20

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

TM/EK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1162
28 lutego 2013 14:14 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.