Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg

 Wólka, dnia 10 grudnia 2012r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.20.2012.

Nazwa zadaniaĆwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg” wybrano do realizacji najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

dla części zamówienia nr 13

Patrycja Kisiel
 ul. Królowej Jadwigi 9/2, 20-282 Lublin

dla części zamówienia nr 24 i nr 25

Henryk Papiernik

Podzamcze 121, 21-100 Łęczna

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najtańsze, nie podlegające odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 2 wykonawców złożyło łącznnie 3 oferty.

Poniżej wymienieni są  wykonawcy którzy złożyli oferty i  punktacja przydzielona poszczególnym ofertom w kryterium ceny, które było jedynym kryterium oceny ofert według wzoru (oferta najtańsza)/(oferta badana)x100

Dla części zamówienia nr 13

Patrycja Kisiel, ul. Królowej Jadwigi 9/2, 20-282 Lublin - 100 pkt

Dla części zamówienia nr 24

Henryk Papiernik, Podzamcze 121, 21-100 Łęczna - 100 pkt

Dla części zamówienia nr 25

Henryk Papiernik, Podzamcze 121, 21-100 Łęczna - 100 pkt

 

Podstawa prawna: 91 ust. 1, art. 92 ust. 2,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1166
10 grudnia 2012 14:07 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.