Przetargi

INFORMACJA O PONOWNYM DRUGIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 Wólka, dnia 3 grudnia 2012r.

 

INFORMACJA

O PONOWNYM DRUGIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części zamówienia nr 18

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.18.2012

Nazwa zadaniaĆwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg” wybrano ponownie po raz drugi do realizacji dla części zamówienia nr 18, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę

Beata Smolak

Dąbrowa 20, 21-020 Milejów

Uzasadnienie wyboru:

CETEZIS Agnieszka Zdzienicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - wykonawca oferty wybranej jako najkorzystniejsza dnia 15 listopada 2012r. dla części zamówienia nr 18, 19, 20 odmówiła podpisania umowy na wszystkie części przedmiotu zamówienia. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ponownie wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert zgodnie z kryterium ceny. Dla części nr 18 był to wykonawca CE Lingua Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków. Wykonawca ten został wezwany do podpisania umowy najpóźniej do dnia 29 listopada 2012r. do godziny do 15:00. Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy co było równoznaczne z odmową podpisania umowy. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ponownie po raz drugi wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert zgodnie z kryterium ceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Poniżej wymienieni są  wykonawcy którzy złożyli ofertę i punktacja przydzielona poszczególnym ofertom w kryterium ceny, które było jedynym kryterium oceny ofert według wzoru (oferta najtańsza)/(oferta badana)x100.

Dla części zamówienia nr 18

Beata Smolak, Dąbrowa 20; 21-020 Milejów  - 88pkt

CE Lingua Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków - 98,8pkt

CETEZIS Agnieszka Zdzielnicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - 100pkt

SUNSNOW&MORE Sp. z o.o., ul. Chopina 53,  70-450 Szczecin - wykonawca wykluczony

 

Podstawa prawna:  91 ust. 1, art. 92 ust. 2,  art. 94 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2012 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1060
03 grudnia 2012 13:58 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.