Przetargi

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 18, nr 19, nr 20 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 Wólka, dnia 23 listopada 2012r.

 

 

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części zamówienia nr 18, nr 19, nr 20

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.18.2012.

Nazwa zadaniaĆwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg” wybrano ponownie do realizacji dla części zamówienia nr 18, nr 19, nr 20 najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców:

 

dla części zamówienia nr 18

CE Lingua Sp. z o.o.

os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

 

dla części zamówienia nr 19

Bożena Rycek            Pliszczyn 1b, 20-258 Lublin

 

dla części zamówienia nr 20

Małgorzata Świst, ul. Skrzetuskiego 6/41, 20-628 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru:

CETEZIS Agnieszka Zdzienicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - wykonawca oferty wybranej jako najkorzystniejsza dnia 15 listopada 2012r. dla części zamówienia nr 18, 19, 20 odmówiła podpisania umowy na wszystkie części przedmiotu zamówienia. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ponownie wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert zgodnie z kryterium ceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5 wykonawców złożyło swoją oferty na trzynastą część zamówienia.

Poniżej wymienieni są  wykonawcy którzy złożyli ofertę punktację przydzieloną poszczególnym ofertom w kryterium ceny, które było jedynym kryterium oceny ofert według wzoru (oferta najtańsza)/(oferta badana)x100.

 

 

 

Dla części zamówienia nr 18

Beata Smolak, Dąbrowa 20; 21-020 Milejów  - 88pkt

CE Lingua Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków - 98,8pkt

CETEZIS Agnieszka Zdzielnicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - 100pkt

SUNSNOW&MORE Sp. z o.o., ul. Chopina 53,  70-450 Szczecin - wykonawca wykluczony

Dla części zamówienia nr 19

Bożena Rycek, Pliszczyn 1b, 20-258 Lublin - 88pkt

CE Lingua Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków - 81,48pkt

CETEZIS Agnieszka Zdzielnicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - 100pkt

SUNSNOW&MORE Sp. z o.o., ul. Chopina 53,  70-450 Szczecin - wykonawca wykluczony

Dla części zamówienia nr 20

CE Lingua Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków - 74,58pkt

CETEZIS Agnieszka Zdzielnicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31, 20-706 Lublin - 100pkt

Małgorzata Świst, ul. Skrzetuskiego 6/41, 20-628 Lublin - 88pkt

SUNSNOW&MORE Sp. z o.o., ul. Chopina 53,  70-450 Szczecin - wykonawca wykluczony

 

Podstawa prawna:  91 ust. 1, art. 92 ust. 2,  art. 94 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2012 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1409
23 listopada 2012 15:36 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.