Przetargi

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla części zamówienia nr 13 - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 Wólka, dnia 22 listopada 2012r.

 

INFORMACJA

O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części zamówienia nr 13

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.18.2012.

Nazwa zadaniaĆwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą: „Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg” wybrano do realizacji ponownie dla części zamówienia nr 13 najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Anna Buczkowska

Tarnoszyn 66A, 22-678 Ulhówek

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca Joanna Osierda-Romaniuk, ul. Żelazowej Woli 7/17, 20-853 Lublin oferty wybranej jako najkorzystniejsza dnia 15 listopada 2012r. dla części zamówienia nr 13 odmówiła podpisania umowy  na trzynastą część przedmiotu zamówienia. W związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ponownie wybrał najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert zgodnie z kryterium ceny.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5 wykonawców złożyło swoją oferty na trzynastą część zamówienia.

Poniżej wymienieni są  wykonawcy którzy złożyli ofertę punktację przydzieloną poszczególnym ofertom w kryterium ceny, które było jedynym kryterium oceny ofert według wzoru (oferta najtańsza)/(oferta badana)x100.

CE Lingua Sp. z o.o., os. Boh. Września 1A/C, 31-620 Kraków - 65,22pkt

Anna Buczkowska, Tarnoszyn 66A,  22-678 Uchówek - 90 pkt

CETEZIS Agnieszka Zdzienicka-Chyła, ul. Śnieżyńskiego 31,  20-706 Lublin - 70,31 pkt

Joanna Osierda-Romaniuk, ul. Żelazowej Woli 7/17, 20-853 Lublin - 100 pkt

SUNSNOW&MORE Sp. z o.o., ul. Chopina 53,  70-450 Szczecin - wykonawca wykluczony

 

Podstawa prawna:  91 ust. 1, art. 92 ust. 2,  art. 94 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2012 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1173
22 listopada 2012 14:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.