Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci wodociągowej długości około 1555m (bez przyłączy) i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości około 1316m (bez przyłączy) w Turce oraz budowa sieci wodociągowej w Łuszczowie Drugim długości około 514m (bez przyłączy) wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

 Wólka, dnia 7 listopada 2012r.

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.17.2012.

Nazwa zadaniaBudowa sieci wodociągowej długości około 1555m (bez przyłączy) i  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości około 1316m (bez przyłączy) w Turce oraz  budowa sieci wodociągowej w Łuszczowie Drugim  długości około 514m (bez przyłączy) wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Budowa sieci wodociągowej długości około 1555m (bez przyłączy) i  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości około 1316m (bez przyłączy) w Turce oraz  budowa sieci wodociągowej w Łuszczowie Drugim  długości około 514m (bez przyłączy)
wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak

20-050 Lublin, ul. Główna 18B

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Instal-Groch Rafał Grochowski

28-131 Solec-Zdrój, ul. Szkolna 3

86,73

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MELIX Sp. z o.o.

22-100Chełm, ul. Bieławin 4

79,59

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o.

20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 31

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

4

Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak

20-050 Lublin, ul. Główna 18B

100

5

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego  CO i GAZ Mieczysław Kostek

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Łokietka 5

99,03

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2012 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1350
07 listopada 2012 14:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.