Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej nr 107377L w Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w Kolonii Świdnik Mały odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m

 Wólka, dnia 15 października 2012r.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.16.2012.

Nazwa zadaniaPrzebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m.

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

Uzasadnienie wyboru:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 7.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W,

adres do korespondencji:

1-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7

82,02

2

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji: 20-325 Lublin,

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

86,50

3

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,

adres do korespondencji: 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

96,48

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

92,43

5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 adres do korespondencji:

20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

82,44

6

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

89,48

7

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1155
15 października 2012 11:55 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.