Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turka (przez starą wieś).

 Wólka, dnia 10 października 2012r.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.15.2012.TM

Nazwa zadaniaPrzebudowa drogi gminnej  w miejscowości Turka (przez starą wieś)

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Turka (przez starą wieś)

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,
adres do korespondencji: 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 6.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

89,93

2

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

adres do korespondencji: 20-325 Lublin,

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

94,2

3

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,

adres do korespondencji:

24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

100

4

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

20-305 Lublin ul. Składowa 24

82,39

5

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

92,53

6

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 adres do korespondencji:

20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

97,38

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2012 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1133
10 października 2012 15:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.