Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

 Wólka, dnia 5 października 2012r.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.14.2012.

Nazwa zadaniaUdzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczek Gminy Wólka

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  i pożyczek Gminy Wólka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie
Oddział Regionalny w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
w Warszawie Oddział Regionalny w Lublinie

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2012 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1192
05 października 2012 14:44 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.