Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

 Wólka, dnia 12 grudnia 2011r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.18.2011.

Nazwa zadaniaUdzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
 że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny w Lublinie Filia w Lublinie

20-230 Lublin ul. Turystyczna 134

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Regionalny w Lublinie Filia w Lublinie

20-230 Lublin ul. Turystyczna 134

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2011 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1047
12 grudnia 2011 15:06 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.