Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej

 Wólka, dnia 17 listopada 2011r.

 

  INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.15.2011.

Nazwa zadaniaZakup energii elektrycznej.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zakup energii elektrycznej

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

część pierwsza zamówienia - oświetlenie uliczne:

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2

 

część druga zamówienia - pozostałe obiekty:

PGE OBRÓT S.A.

35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

Uzasadnienie wyboru: Oferty najtańsze, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100/Oferta badana

Część 1 - oświetlenie uliczne

Część 2 - pozostałe obiekty

1

PGE OBRÓT S.A.

35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

96,83

100

2

CENTROZAP S.A.

40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32c

98,48

98,37

3

ENERGA OBRÓT S.A.

80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29

92,92

98,36

4

Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2

100

-

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2011 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1158
17 listopada 2011 14:07 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.