Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2011-2012 i 2012-2013” - zamówienie z wolnej ręki. Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

 Wólka, dnia 14 listopada 2011r.

 

  INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 271.17. 2011

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2011-2012 i 2012-2013” - zamówienie z wolnej ręki. Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2011-2012 i 2012-2013” - zamówienie z wolnej ręki. Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Gaz - Serwis Zbigniew Łobejko

Pliszczyn 43 A, 20-258 Lublin

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jedyna, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Gaz - Serwis Zbigniew Łobejko

Pliszczyn 43 A, 20-258 Lublin

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2011 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1153
14 listopada 2011 13:57 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.