Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

 Wólka, dnia 28 października 2011r.

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.14.2011.

Nazwa zadaniaModernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski
20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,
adres do korespondencji: 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 5.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 adres do korespondencji: 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

96,58

2

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,
adres do korespondencji:
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74

38,05

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6

90,43

4

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,
adres do korespondencji:
24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

100

5

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W, adres do korespondencji: 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7

81,56

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1085
28 października 2011 14:45 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.