Przetargi

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka – drugi przetarg.

 

Wólka, 18 października 2011r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 271.13.2011

Nazwa zadania:  Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 – drugi przetarg.
Zamówienie udzielane w częściach.

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013
– drugi przetarg, w następujacych częściach zamówienia:
część 3 - Rejon III  -
miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

część 4 - Rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożona została ani jedna oferta na wyżej wymienione części zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2011 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1071
18 października 2011 09:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.