Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg. Część 2, rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

 Wólka, dnia 18 października 2011r.

 

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP.271.13.2011.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg. Część 2, rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka
w sezonach 2011-2012 i 2012-2013 - drugi przetarg.

Część 2, rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Marek Gozdek Usługi Brukarskie

20-258 Lublin, Świdnik Duży Pierwszy 69

100

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2011 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1267
18 października 2011 08:29 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.