Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik - z wolnej ręki

 Wólka, dnia 29 listopada 2010

  INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP. 341/28/2010.

Nazwa zadaniaZimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik - z wolnej ręki

  

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie z wolnej ręki dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Adam Franczak ,,EKO-ADAM" PHU

Rudnik 32, 20-258 Lublin 62

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 1

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Adam Franczak

,,EKO-ADAM" PHU

Rudnik 32, 20-258 Lublin 62

100

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1291
29 listopada 2010 15:50 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.