Przetargi

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu na "Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi prztarg” na część pierwszą i drugą zamówienia (Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice i Rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik

Wólka, dnia 29 listopada 2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Numer sprawy. ZP. 341/26/2010

Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka  2010-2011 - drugi przetarg”

  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi prztarg” na część pierwszą i drugą zamówienia (Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice i Rejon III  - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik ).

 Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożona została ani jedna oferta na rejon II, natomiast oferta złożona na rejon III podlega odrzuceniu.

 Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1166
29 listopada 2010 13:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.